Ycity startede som en del af en organisationsudviklingsproces i Netværket af Ungdomsråd, der er en landsdækkende organsation for unge, som involverer sig i lokaldemokratiet. Vi var en gruppe, der gerne ville skabe et alternativt rum i organisationen, hvor unge kunne eksperimentere med nye former for projektudvikling og demokratisk deltagelse. Dette alternative rum skulle opstå som en midlertidig by bygget af unge fra forskellige lande.

Ycity ’08  blev gennemført i samarbejde med Lokal Agenda 21 Sekretariatet i Region Sjælland og med support fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Projektet fandt sted fem dage i juli 2008 ved og i Kulturfabrikken, der er et ungdomskulturhus i Nykøbing Falster. I alt deltog der 30 unge fra Danmark, Tyskland og Sverige.

Projektet forsøgte at simulere byens fysiske struktur ved at skabe en teltby med pavilloner og ved at opmale en bystruktur med veje og torve. Projektet forsøgte desuden at simulere byens sociale struktur ved at indbyggerne skulle skabe en funktion, der bidrog til byens liv. Dette kunne fx være en have eller et diskotek.

De fem dage, hvor byen eksisterede, var opdelt ud fra følgende temaer:

  • The rise of the city: Udvikling og opstart af byens forskellige funktioner.
  • Action: Fælles workshop-dag med fokus på at opbygge byens fællesskab og få værktøjer til at skabe forandring.
  • City Life: Indbyggerne skulle skabe byens liv ved at arbejde i deres by-funktioner.
  • Show the world: Udvikling af det næste Ycity-projekt i 2009 samt åben by-arrangement, hvor de lokale kunne besøge byen.
  • The beginning of the glocal change: Evaluering af projektet.

This slideshow requires JavaScript.