Ycity Productions foregik på Thy og deltagerne var den lokale produktionsskoles elever. Projektet opbyggede en myndiggørelse hos deltagerne og inspirerede dem til at drømme – alt dette for at give de unge motivationen og modet til at søge videre via uddannelse eller job. Baggrunden for projektet var den stigende ungdomsarbejdsløshed i Danmark og Europa.

Projektet skabte et forum, hvor de unge kunne udvikle sig i trygge, men udfordrende rammer. Der var fokus på deltagernes personlige udvikling og på opbygning af et netværk, hvor erfaringer kunne deles og selvtillid styrkes. Projektet skulle give deltagerne lysten og modet til at drømme stort og tænke realistisk. Projektet videreformidlede også erfaringer og anbefalinger fra projektet samt bidrog til debatten om, hvordan arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i fremtiden kunne indrettes, så der tages højde for unge med svag tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

This slideshow requires JavaScript.